Veelgestelde vragen

Een kredietaanvraag kan om zeer diverse redenen worden afgewezen. Redenen voor afwijzing kunnen zijn:

  • De aanvraag is niet compleet ingediend.
  • Er ontbreken essentiële financiële stukken
  • Het is onduidelijk hoeveel financiering u eigenlijk nodig hebt
  • U bent niet kritisch genoeg op uw plannen geweest
  • U brengt te weinig eigen middelen in
  • U heeft niets opgemerkt over zekerheden die u kunt bieden
  • Er is sprake van (langdurige) verliesfinanciering
  • U hebt een ongunstige rating

Het is daarnaast mogelijk dat er binnen de branche waarin u zaken doet het nodige is veranderd waardoor de financier minder graag een financiering regelt. Bent u actief in een branche met overcapaciteit of negatieve vooruitzichten, werk dan altijd uit waarom u nog wel succesvol kunt zijn.

Bespreek met uw MKB-kredietcoach welke mogelijkheden er zijn om alsnog een succesvolle aanvraag in te dienen.

Een ander veel voorkomende reden voor het weigeren van financiering is het hebben van een negatieve BKR registratie of het hebben van veel BKR registraties. Dit zijn beiden (zeer) verschillende zaken. Wanneer er meer dan 5 kredietregistraties zijn bij BKR kan het zijn dat de bank geen financiering wil geven.

Bijna iedere volwassene heeft een BKR registratie, toch heeft dit voor hen geen effect op het verkrijgen van financiering. Dit komt omdat het BKR alle afgegeven kredieten moet registreren beter gezegd kredietleveranciers zijn verplicht een krediet bij het BKR te melden. Het BKR is een onafhankelijke organisatie en geeft de bank geen advies over financiering of krediet. Het BKR geeft enkel aan hoeveel kredieten er geregistreerd zijn bij de betreffende persoon en of deze persoon een betaal achterstand heeft opgelopen. Let op: Financieringen verstrekt via crowdfunders, kredietunies etc worden niet aangemeld bij het BKR.

Ja, dit is mogelijk. Bij twijfel is het aan te raden, voordat de financiering wordt aangevraagd te kijken wat er geregistreerd is. De aanvraag van de persoonlijke BKR registratie kan via www.bkr.nl. De kosten zijn € 4,95. Bij meer dan 5 á 6 registraties is wellicht raadzaam om de financiering van lopende kredieten te wijzigen, alvorens u een nieuw krediet aanvraagt. Banken zijn namelijk terughoudend wanneer er al meerdere registraties van financieringen staan. Banken kunnen daarnaast de omvang van deze andere kredieten/financiering niet inzien, tenzij deze natuurlijk binnen dezelfde bank zijn gefinancierd.

MKB-kredietcoach is een onafhankelijk, zelfstandige en neutrale organisatie. MKB-kredietcoach is dus niet afhankelijk van een bank of andere financier.  MKB-kredietcoach betrekt altijd meerdere financieringsmogelijkheden in zijn advies over financieringsvraagstukken. Wanneer je geen krediet krijgt van de bank, kijkt de MKB-kredietcoach samen met jou dan hoe je als nog jouw financiering rond kunt krijgen. Hierbij coacht hij jou, omdat de financier nu eenmaal aan jou zijn financiering verstrekt. Jouw MKB-kredietcoach gaat dus nooit op jouw stoel zitten. De MKB-kredietcoach levert zelf geen direct financiering aan ondernemers.

Gefeliciteerd. Maar let op, voordat je in je euforie je handtekening zet is het handig om te vergelijken. Dit kan door ook bij verschillende financiers langs te gaan. De ene financier is de ander niet. Dit kan betekenen dat de financiering van jouw onderneming beter bij bank X of een crowdfunder dan bij bank Y kan worden gedaan.

Stel jouw vraag:

Uw email (verplicht)

Uw vraag (verplicht)

[recaptcha size:compact]

Disclaimer: het verkrijgen van financiering en het leveren van financiering is een complexe zaak. Middels deze pagina beantwoorden wij algemene vragen. Dit betekend dat de antwoorden niet perse op jouw financiering of situatie van toepassing zijn. De aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website ligt bij jouzelf. Het insturen van een vraag over financiering of krediet is vrijblijvend.