Ratings

Bij het toekennen van een rating, speelt het risico op default een sleutelrol. Hoe groter het risico op default hoe slechter de rating en hoe kleiner de kans dat de ondernemer zijn gevraagde krediet krijgt of houdt. Het omgekeerde geldt ook.. Het risico op default is tevens maatstaf voor de rente die aan de bank voor het verstrekte krediet moet worden betaald.

De rating wordt bepaald door verschillende factoren die zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. In de onderstaand figuur ziet u een schematische weergave.

Het rating proces

Figuur: Het rating proces

Het is goed om te beseffen dat de informatie die u aanlevert aan de bank, grotendeels de uitkomst van uw rating bepaald.. De bank kan daarnaast eventueel gebruikmaken van gegevens van andere aanbieders, zoals economische bureaus van een bedrijfstak, het Centraal Bureau voor de Statistiek. .

Kwantitatieve gegevens

Een duidelijk beeld van de kwantitatieve gegevens die worden meegewogen in het ratingsproces ziet u in onderstaande figuur.

Kwantitatieve informatie van het ratingsproces

Figuur: Kwantitatieve informatie van het ratingsproces

Het mag dus duidelijk zijn dat de bank graag zo duidelijk mogelijk heeft met wie zij te maken hebben en in hoeverre de onderneming gezond (genoeg) is. Wanneer de ondernemer de gegevens compleet aanlevert levert dit meteen twee voordelen. De bank weet dat de ondernemer zijn zaken goed op orde en inzichtelijk heeft. De bank kan nauwkeuriger het kredietrisico vaststellen. De wegingen zijn enkel indicatief en verschillen per bank.

Kwalitatieve gegevens
De bank bepaalt niet alleen op basis van de kwantitatieve gegevens de rating. De rating wordt ook bepaald op basis van de kwalitatieve gegevens. De kwalitatieve gegevens vindt u in onderstaande figuur.

Kwalitatieve informatie van het ratingsproces

Figuur: Kwalitatieve informatie van het ratingsproces

Tip!
Het is goed om te beseffen dat gegevens die u niet aanlevert aan de bank, ook niet door de bank kunnen worden meegewogen bij bepaling van een rating. Het niet aanleveren van gegevens leidt standaard tot een slechtere rating dan wanneer u de gegevens wel had aangeleverd.

in Het Kredietproces

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *