Overkreditering

Door de kredietcrisis zijn veel bedrijfstakken geconfronteerd met compleet andere marktverhoudingen en is groei geen vanzelfsprekendheid meer. .Wanneer er een mindere periode aanbreekt is het belangrijk dat de kredietnemer nog wel aan zijn verplichtingen kan voldoen. De bank dient daarom te waken voor overkreditering. Overigens is de ene bank de ander bank niet en het kan dus zo zijn dat bank A een krediet weigert vanwege overkreditering, bank B een andere norm aanhoudt en u wel een krediet verleent.

in Kredietverstrekking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *