Mezzaninefinanciering

Een mezzaninefinanciering is een risicodragende lening. Dat betekent dat er voor deze lening geen zekerheden worden verstrekt door de ondernemer. De zogenaamde ‘expected loss’ is door het ontbreken van zekerheden bij een mezzaninefinanciering veel hoger dan bij een regulier bankkrediet. Reden waarom in de kredietvergoeding een forse risicopremie, soms wel tot drie keer het normale tarief, wordt berekend. Daarnaast zal degene die een mezzaninefinanciering verschaft, meestal bepalen dat hij in geval van verkoop een vooraf afgesproken percentage van het aandelenkapitaal krijgt tegen een eveneens vooraf afgesproken prijs. Mezzaninefinancieringen worden verstrekt door banken, informal investors of participatiemaatschappijen.

in Financieringsvormen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *