Leverancierskrediet

Voor de financiering van voorraden kan in veel gevallen gebruik gemaakt worden van leverancierskrediet. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van leverancierskrediet, geeft de leverancier de afnemer het recht om de geleverde goederen en diensten op een later moment dan de leveringsdatum te betalen. Het aantal dagen dat de afnemer leverancierskrediet krijgt, is sterk afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. In de regel is 90 dagen wel het maximumaantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken. Vaak zal de leverancier wel een eigendomsvoorbehoud maken als deze leverancierskrediet verstrekt. Dat houdt in dat de geleverde goederen eigendom blijven van de leverancier totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast hanteren veel leveranciers een maximumbedrag waarvoor zij een afnemer krediet willen verlenen. Als een leverancier krediet verstrekt voor langere termijn, dan wordt hiervoor meestal een rentevergoeding berekend.

leveranciers krediet

Figuur: Leverancierskrediet

Voorbeeld:
Jan verkoopt laptops, als voorraad koopt hij -op dag 0- bij zijn leverancier een laptop. De leverancier geeft 30 dagen leverancierskrediet, ofwel Jan hoeft de factuur pas op dag 30 te voldoen. Wanneer de laptops binnen 30 dagen worden verkocht heeft Jan het gemakkelijk. Hij kan immer de factuur van zijn leverancier betalen met het geld dat hij heeft ontvangen van zijn klant. Wanneer dit niet het geval is zal Jan op een andere manier de factuur moeten voldoen, bijvoorbeeld van de rekening courant of een kort lopende lening voor voorraden.

Let op! het kan zo zijn dat Jan al op dag 14 zijn product heeft verkocht, wanneer hij zijn klanten echter een betaaltermijn van 30 dagen geeft zal Jan alsnog zelf tot 14 dagen financiering moeten overbruggen. Dit is te voorkomen door gebruik te maken van factoring.

Meestal sluiten leveranciers die krediet verstrekken een kredietverzekering. Bij overschrijding van de betalingstermijn of de kredietlimiet betekent dit dat de afnemer te maken kan krijgen met een leveringsstop, of alleen geleverd krijgt tegen contante betaling. Om te bepalen of er een kredietlimiet kan worden gegeven aan een ondernemer, gaan kredietverzekeraars en kredietbeoordelaars vaak uit van de cijfers die bij de KvK zijn gedeponeerd. Voor de ondernemer die afhankelijk is van leverancierskrediet, is het aan te raden tijdig de cijfers bij de KvK te deponeren. Daarnaast zijn er ook organisaties die voor leveranciers de afnemers checken een voorbeeld hiervan is Graydon. Wanneer deze organisaties geen goed/transparant beeld kunnen vormen van een afnemer, kunnen zij een negatief advies geven.

Wanneer leverancierskrediet als financieringsvorm gebruiken?
Wanneer de leverancier u deze financieringsvorm aanbiedt en hier geen extra kosten voor in rekening brengt is het aan te raden hier gebruik van te maken.

in Financieringsvormen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *