Kredietrisico

Op basis van de afspraken van het Basel-Comité zijn bank verplicht om van iedere ondernemer jaarlijks het kredietrisico te bepalen. Deze analyse lijdt tot een rating. Voor meer informatie over ratings kunt u hier verder lezen.
Een rating bepaalt hoe groot de kans is dat u het komend jaar gedurende drie aaneengesloten maanden niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Met hierin verwerkt de financiële gevolgen (verlies) voor de bank. De hiervoor geldende formule is

EL = PD * LGD * EAD

PD = Probablity of Default. Hoe groot is de kans dat u als ondernemer binnen 90 dagen uw betalingsverplichtingen niet nakomt?

EAD= Exposure of Default. Wat is het potentiele bedrag dat de bank bij een default verliest.

LGD= Loss Given Default. Wat is het werkelijke bedrag dat de bank bij een default verliest. Dit wordt als een percentage weergegeven van de EXP en wordt ook wel verliesratie genoemd.

EL= Expected Loss. Het verwachte verlies bij het aangaan van de kredietverstrekking.

in Het Kredietproces

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *