Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Eisen/criteria
Om gebruik te kunnen maken van de borgstelling MKB-kredieten dient de ondernemer aan de volgen criteria te voldoen:

 • maximaal 250 werknemers;
 • jaaromzet tot 50 miljoen; of
 • balanstotaal van 43 miljoen;
 • levensvatbaar bedrijf met voldoende continuïteit(perspectief)
 • minimale borgstelling € 50.000
 • provisie over borgstelling 3%

Algemeen
De borgstelling houdt in dat de overheid garant staat voor de ondernemer wanneer deze niet voldoende zekerheden kan overleggen aan de kredietverstrekker.

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar, bij een gebouw of boot is dit maximaal 12 jaar.

De overheid berekent een provisie voor het leven van het waarborg, dit is 3% van de borgstelling. Deze 3% moet direct betaald of meegerekend worden bij het aangaan van de borgstelling.

BMKB en de bank
De bank beslist vaak zelf of zij voor het bedrijf een borgstellingskrediet verlenen en onder welke voorwaarden zij dit doen. De bank zet dan ook de aanvraagprocedure in gang. Toch kun je ook als ondernemer de bank vragen om gebruik te maken van de bergstellingsregel.

Starters
Men wordt als starter beschouwd wanneer men minder dan drie jaar een onderneming heeft en minstens zes jaar voor het afsluiten van de kredietovereenkomst geen ander onderneming heeft gedreven.

De starters borgstelling is toegankelijk voor:

 • Eenmanszaken
 • VOF’s
 • Directeur-grootaandeelhouders van een B.V.

Wanneer bij de bank een starters lening wordt afgesloten staat de overheid voor maximaal 67,5% garant. De maximale hoogte van een dergelijke lening is € 266.667.

Bestaande bedrijven
Wanneer men langer dan 3 jaar een ondernemer is wordt gesproken van een bestaand bedrijf, de rechtsvorm is hierin niet van belang. De overheid staat voor bestaande bedrijven voor 50% van een bedrag tot € 2.000.000 (ongedekt doorzekerheden). De aflossing van dit bedrag mag, in overleg met de bank, twee maal voor maximaal vier kwartalen worden opgeschort.

Innovatieve bedrijven
Wanneer een onderneming een technisch nieuw product, proces of nieuwe dienst op de markt wil brengen, kan deze gebruikmaken van deze regeling. De basis is ook hier weer het BMKB, alleen staat de overheid nu voor maximaal 60% van een krediet van maximaal € 1 500 000 garant. De eerste drie jaren na het aangaan van de lening hoeft niet te worden afgelost. De looptijd van de lening bedraagt maximaal twaalf jaar. In overleg met de bank kan besloten worden om de aflossing van de lening twee keer op te schorten. Een opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.

 Uitgesloten van het BMKB zijn:

 • Vrije beroepers in de medische sector;
 • Toetreders in een op belangrijke mate door de overheid bepaalde markt (o.a. advocaten, notarissen en dierenartsen)
 • Ondernemingen waarvan 50% van de laatste of te verwachten jaaromzet uit de volgen branches wordt verkregen:
  • Land- en tuinbouw, vee- of visteelt, visserij of de teelt van vee- of visvoer;
  • Het bank- verzekerings- beleggings- of financieringsbedrijf;
  • Verwering, vervreemding, ontwikkeling, exloitatie of het beheer van onroerend goed;
in Wat doet de overheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *