Basel

De uitgangspunten voor de rekenregels die gehanteerd worden voor het wel of niet toekennen van krediet worden bepaald door het zogenaamde Basel-comité . Deze regels zijn vernoemd naar de plaats Basel in Zwitserland waar het Basel-comité gevestigd is. Dit comité is samengesteld uit verschillende internationale instanties/toezichthouders en heeft ten doel een beter samenwerking tussen de toezichthouders te bewerkstelligen. Voor Nederland is dit De Nederlandsche Bank. Alle Nederlandse banken zijn verplicht zich te houden aan de voorschiften die door het Basel-comité worden gemaakt. Deze voorschiften zijn tevens opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Basel en kredietverstrekking

De Basel regelgeving bepaalt hoeveelheid kapitaal een bank in kas moet houden in relatie tot de hoeveelheid geld die de bank mag uitlenen. Kort gezegd houdt dit in dat bijvoorbeeld voor elke 10 euro die uitgeleend wordt door de bank, de bank 2 euro als garantievermogen moet aanhouden. De bank moet immers ook het geld van spaarders kunnen terugbetalen als ze hier om vragen.

Basel 1 (1988)

In Basel 1 werd bepaald dat voor grofweg elke 100 euro aan leningen er 8 euro aan garantievermogen moest worden aangehouden. Een bank kon dus voor iedere 100 euro aan garantievermogen 1250 euro uitlenen.

Basel 2 (1996 – nu)

Met de invoering van Basel 2 in 1996 wordt er voor de bepaling van het garantievermogen niet alleen gekeken naar de hoeveelheid uitgeleend geld (het krediet) maar ook naar het kredietriscio. Het kredietriscio geeft aan hoe groot de kans is dat een krediet niet wordt terugbetaald. en hoeveelheid uitstaand kapitaal.

In het kort betekent dit dat de bank meer garantievermogen moet aanhouden als de kredietrisico’s groot zijn en minder garantievermogen als de risico’s klein zijn. Concreet kan dit dus betekenen dat de bank voor een lening van 1000 euro aan een bouwbedrijf meer garantievermogen moet aanhouden dan voor een lening van 1000 euro aan een goed lopende online retailer.

Basel 3 (verwacht in 2017)

Onder Basel 3 worden nog strengere eisen gesteld aan het garantievermogen van de bank. Daardoor is per saldo minder geld beschikbaar voor de bank om uit te lenen.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Voor de ondernemer houdt de Basel regelgeving in dat de hoogte van het kredietrisico bepaald hoeveel de bank aan de ondernemer kan uitlenen. Als een ondernemer meer zekerheden kan geven dan leidt dit tot een lager kredietriscio. Het kredietrisico bepaald tevens de hoogte van de rentevergoeding die een ondernemer aan de bank moet betalen.

in Het Kredietproces

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *